đầu ghiền bột hoạc mảnh công nghiệp

4,800,000  3,800,000