Đầu nghiền búa

3,100,000 

Nghiền các loại nguyên liệu,thức ăn chăn nuôi gia xúc,gia cầm.

còn 10 hàng