Đầu phun áp lực Nakawa NK 88 hoạc 99

3,050,000  2,830,000