đầu xay ca fe công nghiệp 2,2 kw

4,900,000  3,900,000