Máy cắt gạch bàn 1 day dài 800

1,800,000 

còn 10 hàng