Máy cắt gạch bàn 2 Day dài 600

1,800,000 

còn 10 hàng