máy chà băng ngỗ 30-40 cm 1m

13,500,000  12,800,000