máy chà băng ngỗ công nghiệp 20100

12,800,000  11,200,000 

dông     20

dài    1m

điện 220v điện 380v