máy cưa bào 5 chức năng 293

9,800,000 

còn 10 hàng