máy cưa bào 5 chức năng 293

11,800,000  11,500,000 

còn 10 hàng