máy cưa bào 5 chức năng 293

11,800,000  10,500,000 

còn 10 hàng