Máy cưa bào cuốn liên hợp Gongyou MLQ 342 có cuốn gầm

16,800,000 

còn 10 hàng