máy cưa bào liên hợp gongyou 4325

15,700,000  14,700,000 

còn 10 hàng