Máy cưa bào liên hợp Gongyou ML293 có cuốn gầm

16,200,000 

còn 10 hàng