Máy cưa bào liên hợp GongyouMLQ 343 có cuốn gầm

16,800,000  15,800,000 

còn 10 hàng