Máy cưa bào liên hợp GongyouMLQ 343 có cuốn gầm

14,800,000  14,500,000 

còn 10 hàng