Máy cưa bào liên hợp GongyouMLQ 343 có cuốn gầm

17,800,000  17,200,000 

còn 10 hàng