Máy cưa bào liên hợp GongyouMLQ 343 có cuốn gầm

16,800,000  16,200,000 

còn 10 hàng