máy cưa bào quấn mặt 40 việt nam(ko mô tơ)

14,500,000  13,500,000