máy cưa bào cuốn mặt 40 việt nam(ko mô tơ)

18,500,000  17,800,000