máy cưa công nghiệp dành cho công sưởng 3 lưỡi hoạc 5 lưỡi không trượt có trượt

2,270,000  2,150,000 

mấy cưa mâm hk 01 có thể làm từ 1 lưỡi đến 5 lưỡi 255mm 305mm 350mm 400mm 500mm có thể làm từ 1 lưỡi đến 5 lưỡi