mấy cưa mâm 255mm 305mm 350mm 400mm 500mm có thể làm từ 1 lưỡi đến 5 lưỡi không trượt có trượt

Original price was: 22,200,000 ₫.Current price is: 21,500,000 ₫.

điện 220v 380v

mấy cưa mâm 255mm 305mm 350mm 400mm 500mm 1 lưỡi đến 5 lưỡi