Mũi khoan rút lõi phi 250

1,250,000 

còn 10 hàng