Súng bắn đinh Ramset TrakFast 800

27,000,000 

còn 10 hàng