Súng bắn đinh tường bê tông DS dùng Gas NG90

7,300,000 

còn 10 hàng