Súng bắn đinh tường gạch HomeX dùng điện ST18

1,700,000 

còn 10 hàng